LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ và email như dưới đây

Địa Chỉ

Bãi Trường, Dương Tơ, Phú Quốc
Kiên Giang, Việt Nam

Số Điện Thoại: +84 297 397 8888

Email: info.icpq@ihg.com

Email Đặt Phòng: Reservations.ICPQ@ihg.com

Liên Hệ

Marketing Department
Sales Department
Recruitment Department

If you have any questions or comments, please contact us below and we will get back to you as soon as possible.