SƠ ĐỒ RESORT

Khám phá sơ đồ Resort bằng cách nhấn vào từng khu vực

Để hiểu rõ hơn về vị trí các Nhà hàng và Khu vui chơi trong Resort, Quý khách có thể nhấn vào từng chấm tròn trong Bản Đồ trên đây.

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu Quý khách cần thêm thông tin hoặc trợ giúp qua địa chỉ email: reservations.icpq@ihg.com.